E-prenumerata

i

tylko 9,99 zł za miesiąc

Pod patronatem
Dnia:
Do:
Gdzie:

II edycja projektu "Kresy"

opublikowano: 9 października 2013

Inauguracja II edycji projektu „Kresy” – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”: W 70 rocznicę rozpoczęcia Akcji „Burza” i 95 rocznicę Obrony Lwowa. Walka Polaków o przynależność Kresów Wschodnich do Rzeczpospolitej w latach 1918 – 1922, 1939 – 1945 – Kraków, 24 października 2013 r.

 

II edycja projektu edukacyjnego: „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”
dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych stanowi część Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej i jest realizowana wspólnie przez pięć podmiotów: Biuro Edukacji Publicznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie i Muzeum Historii Armii Krajowej w Krakowie. Swego poparcia udzieliły przedsięwzięciu liczne organizacje i media.

 

Propozycją dla uczestników projektu jest udział w dwóch sesjach naukowych i serii trzech warsztatów, w czasie których przewidziano wykłady, pokazy filmów i spotkania z żyjącymi jeszcze świadkami. Najważniejszą jego część będzie stanowił konkurs pt. Walka Polaków
o przynależność Kresów Wschodnich do Rzeczpospolitej w latach 1918 – 1922, 1939 – 1945.
Zadaniem tych, którzy zdecydują się w nim uczestniczyć będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej w oparciu o dostępną literaturę oraz zebrane dokumenty
i wspomnienia. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody (m.in. indeksy na dowolne studia na  Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie), dla wszystkich moc ciekawych lekcji historii.  

 

Celem projektu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” jest zapoznanie uczestników z historią Kresów Wschodnich XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem walk, jakie toczyli Polacy o ich przynależność do Polski w latach 1918 – 1922, 1939 – 1945, ukazanie na tle walk o Kresy złożoności stosunków polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich, polsko-litewskich i polsko-białoruskich oraz wpływu, jaki tamte wydarzenia wywierają wciąż na  wzajemne się postrzeganie i traktowanie mniejszości polskiej w tych krajach. Istotne jest także uświadomienie, jakie znaczenie dla świadomości narodowej Polaków ma kultywowanie pamięci o Kresach, dokumentowanie relacji osób wywodzących się z tych ziem, opieka nad wojskowymi cmentarzami i miejscami pamięci, edukacja młodzieży w tym zakresie, promocja patriotyzmu i miłości do ojczyzny w oparciu o przykłady z przeszłości.

 

W dniu 24 października 2013 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa inaugurująca projekt, w której udział wezmą dr Janusz Mierzwa – Dyrektor Muzeum Historii Armii Krajowej, dr Maciej Korkuć - Naczelnik  Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, Aleksander Palczewski, Kuratorium Oświaty
w Krakowie, prof. dr hab. ks. Jan Szczepaniak, Uniwersytet  Papieski im. Jana Pawła II
w Krakowie, dr Marek Lasota, Instytut Pamięci Narodowej/Oddział w Krakowie,
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Uniwersytet Jagielloński, prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Damian Markowski, Rada Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa oraz dr Paweł Naleźniak, OBEP IPN
w Krakowie.

 

Adresatami projektu uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego, a także nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Projekt będzie realizowany miedzy październikiem 2013 a majem 2014 roku.

 

Patronat honorowy nad projektem objęli Marszałek Województwa Małopolskiego, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich/Oddział w Krakowie  Stowarzyszenie „Stanica Kresowa”, Ogólnopolski Okręg Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich Światowego Związku Żołnierzy  Armii Krajowej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”/ Oddział w Krakowie.

 

Projektowi medialnie patronują „Dziennik Polski”, „wSieci”, „wPolityce.pl”, „Mówią Wieki”, Radio Kraków, portal społeczności kresowej „Kresy.pl”.

 

 

Założenia projektu

 

II wojna światowa zmieniła diametralnie geopolityczne położenie Polski na mapie Europy. W wyniku arbitralnych decyzji wielkiej trójki podjętych w Teheranie i Jałcie totalitarny ZSRS zalegalizował swe zdobycze z 1939 roku pozbawiając Rzeczpospolitą prawie połowy jej terytorium. Za nową granicą przesuniętą daleko na zachód pozostało około 180 miast, wśród nich Lwów, Wilno, Grodno, Stanisławów, Tarnopol, Łuck, Równe, Dubno, Nowogródek, Drohobycz, Pińsk, Brześć, Beresteczko, Brody, Brzeżany, Podhajce, Podkamień, Czartorysk, Ołyka, Jazłowiec, Sarny i Żółkiew, wraz ze znajdującymi się w nich kościołami, sanktuariami,  cmentarzami, budynkami użyteczności publicznej, pałacami, dziełami sztuki i archiwami. Rzeczpospolita utraciła gromadzone przez wieki bezcenne  zabytki swej historii i kultury, a ponad dwa miliony Polaków zostało zmuszonych do ekspatriacji na Ziemie Zachodnie.

 

Nie udało się zatem, tak jak w latach 1918 – 1922 obronić przynależności ziem wschodnich do Polski. Stało się tak mimo jednolitej postawy całego społeczeństwa
i ogromnego wysiłku włożonego w budowanie struktur polskiego państwa podziemnego, także na Kresach. Daremne okazało się poświęcenie żołnierzy Armii Krajowej wyzwalających w 1944 roku wraz z Armią Czerwoną Wołyń, Wilno i Lwów. Bezskuteczna okazała się również walka, jaką z sowieckimi organami bezpieczeństwa prowadziły aż do 1953 roku  oddziały poakowskie na ziemi grodzieńskiej i nowogródzkiej.

 

Wszystko to nie jest jednak w stanie przesłonić faktu, że w obronie tych ziem Polacy złożyli w XX wieku wielką daninę krwi. Okazją do przypomnienia ich wysiłku są przypadające w 2014 roku dwie rocznice: 70 rozpoczęcia Akcji „Burza” i 95 Obrony Lwowa. Bardzo często nie pamiętamy, że ta pierwsza rozpoczęła się na Kresach i objęła swym zasięgiem teren sześciu wschodnich województw Rzeczpospolitej. 

 

Niestety zapomnieniu uległy też wcześniejsze wydarzenia z września 1939 roku, bohaterstwo obrońców Lwowa i Grodna, żołnierzy walczących pod Szackiem i Kodziowcami. A czy ktoś  z nas wspomina jeszcze kresowych bohaterów wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 spod Zadwórza, Buska, Brodów, Ostroga, Kowla, Kobrynia, Radziechowa, Dytiatyna, Chorupania i wielu innych miejsc Wołynia i Małopolski Wschodniej?

 

Z przyczyn politycznych przez prawie pół wieku treści te marginalizowano w polskim kanonie nauczania historii. Dziś kiedy te przeszkody minęły stajemy przed kolejnym poważnym wyzwaniem. Oto na naszych oczach umierają ostatni  żyjący obrońcy Kresów– uczestnicy zmagań sprzed 70 laty. 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła

Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

×

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Aktywna zgoda

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.