E-prenumerata

i

tylko 9,99 zł za miesiąc

Projekt Polish female migrants and their families – a study of care deficit

opublikowano: 17 sierpnia 2016
Projekt Polish female migrants and their families – a study of care deficit lupa lupa

Projekt realizowany w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami, Wydziału Filozofii i Socjologii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w partnerstwie z Faculty of Social Sciences University of Bergen.

Okres transformacji ustrojowej i przystąpienie Polski do struktur UE miały duży wpływ na zmianę w funkcjonowaniu polskich rodzin. W związku ze zmianą aktywności zawodowej kobiet, w wielu rodzinach zmienia się zakres opieki nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku. Szczególnie ważną kwestią stają się migracje kobiet. To one powodują głębokie zmiany w funkcjonowaniu rodziny szczególnie w zakresie funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej.

 

Cele Projektu

Realizując Projekt chcieliśmy odpowiedzieć czy wyjazdy kobiet do pracy za granicę wpływają na deficyty realizacji opieki bądź na rzecz dzieci, bądź na rzecz starszych rodziców pozostających w kraju. Jeśli tak, to w stosunku do kogo, w jakich obszarach pojawiają się te deficyty, jaka jest skala i charakter tych deficytów, w jakich obszarach życia są doświadczane i przeżywane oraz kto zastępuje migrantki zapewniając bezpośrednią opiekę, a także w jaki sposób deficyty są kompensowane aktywnością osób, instytucji i służb społecznych. Podjęty przez nas problem deficytu opieki mieści się w analizach globalnych procesów migracji a szczególnie w strumieniu migracji, określanym jako jej feminizacja.

    Feminizacja migracji oznacza zarówno dynamicznie wzrastającą liczebność kobiet uczestniczek procesów migracji a jednocześnie przepływ kapitału opieki i kapitału usług domowych, podejmowanych głównie przez kobiety. Przepływ/ transfer ten obserwowany jest – w ujęciu globalnym z krajów biednego południa do krajów bogatej północy a w Europie  - z krajów Europy Środkowo-Wschodniej do bogatych krajów Unii Europejskiej i krajów skandynawskich.

 

Przeprowadzone badania

Badania były realizowane w Norwegii i w Polsce i prowadzone były w dwóch etapach. Pierwszy etap - to badania w Norwegii. Realizował je zespól kierowany przez Panią prof. Ann Elise Widding Isaksen z Uniwersytetu w Bergen.

Wiek dzieci respondentek

   Badania przeprowadzono wśród polskich imigrantek. Realizowano badania metodą ilościową (254 ankiety z wykorzystaniem zarówno ankiet wręczanych bezpośrednio respondentkom jak też wypełnianych internetowo z wykorzystaniem 2 portali: (Moja Norwegia i nportal) i metodą jakościową (40 wywiadów pogłębionych z polskimi kobietami pracującymi w Oslo i w Bergen).

 

    

                                                         Drugi etap to badania w Polsce. Przeprowadzono 170 wywiadówWykres przedstawia odsetek posiadanych krewnych i powinowatych ze starszych pololeń. Badania miały charakter jakościowy z wykorzystaniem odrębnych  kwestionariuszy przygotowanych dla poszczególnych kategorii respondentów.
Respondentami były dzieci określane w literaturze jako eurosieroty, ich opiekunowie, nauczyciele i pracownicy
socjalni zajmujący się często od strony prawnej sytuacją tych dzieci. Drugą grupę respondentów stanowili starsi rodzice mieszkający w kraju, ich opiekunowie oraz pracownicy socjalni zajmujący się organizacją opieki dla seniorów. Kwestię lokalnych deficytów opieki, poza pracownikami socjalnymi, przedstawiali także księża parafialni. Ponadto zorganizowano i przeprowadzono dwa warsztaty fokusowe, w których łącznie brało udział 19 ekspertów do spraw opieki zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Centrach Pomocy Rodzinie w Lublinie i w Chełmie.


Wyniki prac projektu 

Projekt - realizowany w okresie od września 2013 do sierpnia 2016 - miał charakter opisowo-diagnostyczny. Z jednej strony przedstawiał sytuację dzieci i starszych rodziców migrantek, którzy pozostali w kraju, z drugiej - obejmował opis strategii podejmowanych przez kobiety - migrantki i ich rodziny oraz udział instytucji wspierających rodziny w rozwiązywaniu wielu problemów związanych z funkcjonowaniem „eurosierot” i „eurodziadków”. Wskazał także główną strategię polskich migrantek w Norwegii wobec dzieci, jaką jest włączenie dzieci w czynny proces migracji, rzadziej pozostawianie dzieci w kraju pod opieką rodziny (dziadków). Strategia dotycząca pokolenia starszych rodziców obejmuje głównie opiekę transnarodową opartą o wsparcie finansowe udzielane przez migrantki, które ma na celu zabezpieczenie opieki zdrowotnej rodziców, zakup leków i opłacenie stałych lub doraźnych usług w zakresie gospodarstwa domowego. Przeprowadzone badania wskazują na większe deficyty opieki nad pokoleniem rodziców migrantek i różnie warunkowane, mniejsze zainteresowanie ich problemami przez instytucje lokalne niż w przypadku tzw. eurosieroctwa, choć i te problemy wymagają dalej monitorowania. Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w końcowym raporcie dostępnym na stronie internetowej projektu (polfamigra.umcs.pl). Ponadto częściowe wyniki badań zostały zaprezentowane na ogólnopolskiej konferencji naukowej Granice - przestrzeń – migracje (IV 2015) oraz podczas międzynarodowej konferencji naukowej Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje (V 2016).

     W celu wyrównywaniu deficytów opieki opracowaliśmy model działań, które pozwolą na ograniczenie występujących deficytów oraz przygotowaliśmy pilotażowy program edukacji obejmujący problematykę migracji skierowany do pracowników resortów edukacji, zdrowia i pomocy społecznej. Wyniki badań posłużyły również do opracowania programu zajęć dydaktycznych dla studentów.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: polfamigra.umcs.pl

 

             

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

  

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła

Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

×

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Aktywna zgoda

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.